دکتر فیض الله نیازی http://drfniazi.mihanblog.com 2020-04-06T12:00:22+01:00 text/html 2020-03-02T08:36:32+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx طراحی وب سایت اختصاصی http://drfniazi.mihanblog.com/post/11 <h1 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 400; font-stretch: inherit; font-size: 48px; line-height: 50px; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(22, 25, 34); direction: rtl; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">طراحی&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(22, 25, 34);">وب سایت</a>&nbsp;اختصاصی</span></h1><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">وب سایت اصطلاحا به مکانی در اینترنت گفته می شود که یک صفحه یا تعداد بیشتری از صفحات را در خود جا داده است. به بیان دیگر به مجموعه ای از صفحات در اینترنت که متعلق به مکان خاصی هستند، اصطلاحا وب سایت گفته می شود. محتویات وب سایت ها عموما بر روی کامپیوتری به نام سرور قرار دارد و مجموعه ای از سرورها، شبکه جهانی وب را تشکیل می دهند. هر سرور می تواند یک یا تعداد بیشتری از سایت ها را درون خود جای دهد. همانند دنیای واقعی که هر انسانی برای خود یک نام منحصر بفردی دارد، در دنیای مجازی یا اینترنت نیز اوضاع به همین منوال است.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">هر سرور (یا کامپیوتر) برای آنکه از سرورهای دیگر متمایز شود و نیز هر وب سایت برای آنکه از وب سایت های دیگر متمایز شود، توسط یک شماره شناسایی منحصر بفرد یا IP مشخصی می شود.</p><ul class="items_fa" style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; direction: rtl; color: rgb(115, 126, 134); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;"><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><h2 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 30px; line-height: 34px; vertical-align: baseline; color: rgb(22, 25, 34); letter-spacing: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(22, 25, 34);">سرور</a>&nbsp;چیست؟</span></h2></li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">همانطور که گفته شد، یک سایت، از چندین صفحه تشکیل می شود. تنها سوالی که در اینجا مجهول است آنست که یک صفحه، از چه چیزی تشکیل می شود و چطور می توان آن را ساخت؟ در حالت عمومی، یک صفحه اینترنتی، چیزی فراتر از یک فایل کامپیوتری که در کامپیوتر سرور قرار گرفته است، نمی باشد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">این فایل برای آنکه به درستی روی مرورگر شما نشان داده شود، نیاز دارد تا از قوانینی تبعیت کند. و آن قوانین، همان کدهای HTML می باشند. کدهای HTML، سنگ بنای هر صفحه اینترنتی می باشد و سوای از اینکه واقعا از چه زبانی برای برنامه نویسی و طراحی صفحات اینترنتی استفاده شده باشد، بر ماهیت وجودی و محوری زبان HTML تاثیری نمی گذارد.</p><h3 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 300; font-stretch: inherit; font-size: 25px; line-height: 29px; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(22, 25, 34); direction: rtl; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: 700; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline;">برای داشتن یک&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(22, 25, 34);">وب سایت</a>&nbsp;از کجا باید شروع کنم؟</span></h3><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">چنانچه شما تصمیم گرفته باشید تا سایتی شخصی یا شرکتی برای خود داشته باشید، پیش از هر چیز و هر اقدامی، لحظه ای درنگ کرده و درباره محاسن و معایب این ایده با خود کمی فکر کنید.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">از خودتان سئوالات زیر را بپرسید و سعی کنید جوابی قانع کننده به آنها بدهید:</p><ul class="items_fa" style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; direction: rtl; color: rgb(115, 126, 134); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;"><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">چرا نیاز به&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/news/khadamate-takhasosi-boye-mehr/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">وب سایت</a>&nbsp;دارم؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">محاسن داشتن یک وب سایت برای من چیست؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">معایب داشتن یک وب سایت برای من چیست؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">چه میزان می خواهم برای اینکار هزینه نمایم؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا هدف من از داشتن&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">وب سایت</a>، هدفی بلند مدت است یا تنها هدفی کوتاه مدت؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">سایت من از کدام نوع است؟ شخصی، فروشگاهی، شرکتی، سازمانی، و یا اجتماعی؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا من وقت کافی برای مدیریت کردن یک سایت را دارم؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا در سایت من، بازدید کنندگان می توانند نظر دهند و یا سیستم ثبت نامی وجود دارد؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">چه طرحی را برای وب سایتم در نظر گرفته ام؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا دوست دارید وب سایت تان همانند دیگر وب سایت ها باشد یا چیزی متفاوت از دیگر وب سایت ها؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا محتوا و متون وب سایت من، آماده هستند؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">آیا می دانم چه بخش هایی برای این وب سایت مورد نیاز است؟</li><li style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;">حدس می زنید پس از 1 ماه، 6 ماه، و 1 سال، چند بازدید کننده در روز خواهید داشت؟</li></ul><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">اینها بخشی از&nbsp;سئوالاتی هستند که شما پیش از هر کاری باید به آنها پاسخ دهید.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252);"><img class="alignnone size-full wp-image-4278" src="https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_.png" alt="بهترین طراحی وب سایت" width="1000" height="762" srcset="https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_.png 1000w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-300x229.png 300w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-768x585.png 768w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-192x146.png 192w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-50x38.png 50w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-98x75.png 98w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-500x381.png 500w, https://boyemehr.com/wp-content/uploads/2019/06/web-www.boyemehr.com_-700x533.png 700w" sizes="(max-width: 1000px) 100vw, 1000px" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto;"></p><h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 25px; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; color: rgb(22, 25, 34); direction: rtl; background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">من جواب تمامی سوالات را دارم، حالا چه کنم؟</h4><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">چنانچه شما، جواب تمامی سوالات فوق را در پیش خود دارید، در اینصورت می توانید با طراحان&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">وب سایت</a>&nbsp;تماس بر قرار کنید و اطمینان ما به شما این است که در این حالت، بیشترین سود زمانی و اقتصادی، نصیب شما خواهد شد.</p><p style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; direction: rtl; color: rgb(98, 98, 98); background-color: rgb(252, 252, 252); text-align: right;">جمله آخر در این خصوص اینکه، بار کج به منزل نمی رسد. برای داشتن وب سایتی که برای شما بطور موثر کار کند، بایستی در ابتدا آن را برای خود تعریف نمایید تا بتوانید آن را از طراح&nbsp;<a href="https://boyemehr.com/blog/education/nokate-amoozeshi" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">وب سایت</a>&nbsp;تان بخواهید.</p> text/html 2020-03-02T08:25:30+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx کارگاه آموزشی سفال “مادر و کودک”98 http://drfniazi.mihanblog.com/post/10 <div class="entry-content" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-family: iransans;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">کارگاه آموزشی سفال “مادر و کودک”98</p><h2 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 28px; line-height: 1.6em;">کارگاه آموزشی<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 153, 0);">&nbsp;سفال</span>&nbsp;“مادر و کودک”98</h2><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">خلق اثر</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">اکتشاف</span></span>&nbsp;،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);">هیجان انگیز ترین لحظه کودکان در بازی است</span>! در این لحظات لذت بخش همراه و تماشاگر آرامش و پرورش کودک خود باشید.</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">کار با سفال در هر سنی جذابیت خاص خود را دارد.&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آموزش سفال برای کودکان بسیار فراتر از بازی است!&nbsp;</span>ویژگی کار با سفال این است که کودکان ترجیح می دهند در آرامش به خلق اثر هنری خود بپردازند. حتی کودکان بیش فعال هم جذب بازی با گل و&nbsp;<a href="http://bit.do/ffKAw" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">سفالگری</a>&nbsp;شده و برای خلق یک شاهکار هنری بر روی سفال، روی آن تمرکز می کنند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;"><img class="wp-image-9056 size-full aligncenter" src="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-7-e1572700748500.jpg" alt="سفالگری کودکان" width="715" height="421" srcset="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-7-e1572700748500.jpg 715w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-7-e1572700748500-300x177.jpg 300w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-7-e1572700748500-600x353.jpg 600w" sizes="(max-width: 715px) 100vw, 715px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">آموزشگاه<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;”&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 204, 204);"><a href="https://hozenaghashiii.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 204, 204); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">حوض نقاشی</a></span>&nbsp;”&nbsp;</span>با بهره گیری از<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;اصول&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 102, 0);"><a href="http://ytre.ir/upN" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(255, 102, 0); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">روانشناسی کودک</a></span>&nbsp;برگزار می کند:</span></p><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 0);">کارگاه سفال گری مادر و فرزند (ویژه کودکان زیر 4سال).</span></h3><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">خلاقیت عامل مهم در بازی کودکان است .بهترین زمان برای اطلاع از خلاقیت کودکان ، تماشای آنها هنگام بازی است .</h4><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 24px; line-height: 1.6em;">خروجی دوره ی کارگاهی سفال:</h3><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ افزایش خود باوری و اعتماد بنفس در کودکان .</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ افزایش قدرت تصمیم گیری در کودکان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ کمک به بهبود خلاقیت و ایجاد انگیزه در کودکان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ بهبود مهارت های حرکتی در کودکان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ آشنایی مادر با میزان خلاقیت و استعداد کودکان</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ بهبود روش های تربیتی با مشاهده نقاط قوت و ضعف کودک هنگام بازی و ارتباط با دیگران</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ و…</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;"><img class="wp-image-9053 aligncenter" src="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787.jpg" alt="کارگاه سفال مادر و کودک" width="710" height="391" srcset="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787.jpg 1200w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787-300x165.jpg 300w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787-768x422.jpg 768w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787-1024x563.jpg 1024w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-6-e1572699797787-600x330.jpg 600w" sizes="(max-width: 710px) 100vw, 710px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; display: block;"></p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">همراهی والدین به خصوص مادران در زمان بازی فرزندنشان یک تیر است با 2نشان!!</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ در این کارگاه 4 جلسه ی آموزشی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">کودک با احساس امنیت کامل نسبت به حضور مادر</span>&nbsp;، با<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">&nbsp;ذهن آزاد</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">آرامش فوق العاده</span>&nbsp;به بازی خود مشغول می شود.</p><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 153, 0);">این آرامش به خصوص هنگام بازی با سفال منجر به خلق احجام هیجان انگیزو خلاقانه می شود که باعث&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(255, 0, 255);"><a href="http://shorturl.at/einy7" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(255, 0, 255); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">افزایش اعتماد بنفس در کودک</a></span>&nbsp;– بهبود مهارت ها ی حرکتی – بهبود عملکرد حسی -قدرت تفکر بالا و… است.</span></h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">+ والدین نیز علی رقم همیاری با کودک، وارد فضای کودکانه فرزند خود می شود و از نزدیک شاهد&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">میزان خلاقیت</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">علاقه مندی ها</span>&nbsp;و&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نحوه ی بازی</span>&nbsp;آنها می شوند.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">تفکرات کودک</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">استعداد ها</span>&nbsp;–&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700;">نیاز هایش</span>&nbsp;را از نزدیک بررسی می کنند. این بهترین روش برای پیدا کردن نقاط قوت و ضعف در تربیت انتخابی بوده که کمک بسیاری به رشد کودک در نتیجه رشد خانواده و اجتماع می شود.</p><h1 style="box-sizing: border-box; margin: 20px 0px 10px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 36px; line-height: 1.6em;"><img class="alignnone wp-image-9052 size-full" src="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334.jpg" alt="" width="1200" height="699" srcset="https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334.jpg 1200w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334-300x175.jpg 300w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334-768x447.jpg 768w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334-1024x596.jpg 1024w, https://hozenaghashiii.com/wp-content/uploads/2019/11/sofalgari-koodak-www.hozenaghashiii-5-e1572701096334-600x350.jpg 600w" sizes="(max-width: 1200px) 100vw, 1200px" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto;"></h1><h4 style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px; line-height: 1.6em;">فرصت را از دست ندهید!!</h4><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">برای استفاده از این دوره ی بسیار کاربردی و مفیدکافیست از طریق راه های ارتباطی زیر با ما تماس بگیرید :</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">تلفن تماس : 02632403527 – 09108546614</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">وب سایت :&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">www.hozenaghashiii.com</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">اینستاگرام :&nbsp;<a href="https://www.instagram.com/hoz_e_naghashiii" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">hoz_e_naghashiii</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px;">تلگرام :&nbsp;<a href="https://t.me/hoz_e_naghashiii" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 122, 183); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">hoz_e_naghashiii</a></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">&nbsp;</p></div><div class="entry-tag-share" style="box-sizing: border-box; margin: 80px 0px 50px; padding: 0px; font-family: iransans;"><div class="row" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -15px; padding: 0px;"><div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 450px;"><p class="post-tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-weight: 700; line-height: 25px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 5px; padding: 0px; color: rgb(102, 102, 102); font-weight: 400;">برچسب:</span><a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%a2%d8%af%d8%b1%d8%b3-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">آدرس آموزشگاه نقاشی</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">آموزش سفالگری با دست برای کودکان</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ad%d9%88%d8%b6-%d9%86%d9%82%d8%a7%d8%b4%db%8c/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">آموزشگاه حوض نقاشی</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d8%a7%d8%af%d8%b1-%d9%88-%d9%85%d9%88%d8%af%da%a9/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">سفال مادر و مودک</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%87%d8%af-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">سفال مهد کودک</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%af%d8%b3%d8%aa/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">سفالگری کودکان با دست</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d9%81%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%af-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">فواید سفالگری برای کودکان</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%da%a9%d8%a7%d9%86%d8%a7%d9%84-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">کانال سفالگری کودکان</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">کلاس سفالگری کودکان</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84%da%af%d8%b1%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86-%da%a9%d8%b1%d8%ac/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">کلاس سفالگری کودکان کرج</a>,&nbsp;<a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%d9%86%d9%85%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%b3%d9%81%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%db%8c-%da%a9%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d9%86/" rel="tag" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s;">نمونه سفال برای کودکان</a></p></div><div class="col-sm-6" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px 15px; position: relative; min-height: 1px; float: right; width: 450px;"><ul class="thim-social-share" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; float: left; overflow: hidden;"><li class="heading" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 25px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;">اشتراک گذاری:</li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 25px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;"><div class="facebook-social" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" class="facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Famozeshi%2Fworkshope%2Fsofal-madar-o-kodak%2Fsofal-madarokodak%2F" title="فیسبوک" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; line-height: 28px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-radius: 50%; text-align: center; font-size: 14px; cursor: pointer;"><span class="fa fa-facebook" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle;"></span></a></div></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 25px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;"><div class="googleplus-social" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" class="googleplus" href="https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Famozeshi%2Fworkshope%2Fsofal-madar-o-kodak%2Fsofal-madarokodak%2F&amp;title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98" title="گوگل پلاس" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; line-height: 28px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-radius: 50%; text-align: center; font-size: 14px; cursor: pointer;"><span class="fa fa-google" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle;"></span></a></div></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 25px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;"><div class="twitter-social" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" class="twitter" href="https://twitter.com/share?url=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Famozeshi%2Fworkshope%2Fsofal-madar-o-kodak%2Fsofal-madarokodak%2F&amp;text=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98" title="توئیتر" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; line-height: 28px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-radius: 50%; text-align: center; font-size: 14px; cursor: pointer;"><span class="fa fa-twitter" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle;"></span></a></div></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 25px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;"><div class="pinterest-social" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" class="pinterest" href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Famozeshi%2Fworkshope%2Fsofal-madar-o-kodak%2Fsofal-madarokodak%2F&amp;description=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D8%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%26hellip%3B%20&amp;media=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F11%2Fsofalgari-koodak-www.hozenaghashiii.jpg" title="لینک پینترست" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; line-height: 28px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-radius: 50%; text-align: center; font-size: 14px; cursor: pointer;"><span class="fa fa-pinterest-p" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle;"></span></a></div></li><li style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 0px 0px; padding: 0px; display: inline-block; list-style: none; float: right;"><div class="linkedin-social" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a target="_blank" class="linkedin" href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=https%3A%2F%2Fhozenaghashiii.com%2Famozeshi%2Fworkshope%2Fsofal-madar-o-kodak%2Fsofal-madarokodak%2F&amp;title=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98&amp;summary=&amp;source=%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C%20%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84%20%26%238220%3B%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%26%238221%3B98%20%D8%AE%D9%84%D9%82%20%D8%A7%D8%AB%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81%20%D8%8C%20%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B2%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%21%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA%20%D9%84%D8%B0%D8%AA%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%26hellip%3B%20" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; background-color: transparent; color: rgb(153, 153, 153); text-decoration-line: none; transition: all 0.3s ease 0s; line-height: 28px; display: inline-block; vertical-align: middle; width: 30px; height: 30px; border: 1px solid rgb(153, 153, 153); border-radius: 50%; text-align: center; font-size: 14px; cursor: pointer;"><span class="fa fa-linkedin-square" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 28px; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; vertical-align: middle;"></span></a></div></li></ul></div></div></div><div class="thim-about-author" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 30px 30px 40px; font-family: iransans; overflow: hidden; border: 1px solid rgb(238, 238, 238);"><div class="author-wrapper" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><div class="author-avatar" style="box-sizing: border-box; margin: 0px auto 22px 30px; padding: 0px; float: right; overflow: hidden; max-width: 100%; font-size: 17px;"><img alt="" src="https://secure.gravatar.com/avatar/50937ee47aa2e015c351140472806fec?s=110&amp;d=mm&amp;r=g" srcset="https://secure.gravatar.com/avatar/50937ee47aa2e015c351140472806fec?s=220&amp;d=mm&amp;r=g 2x" class="avatar avatar-110 photo" height="110" width="110" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; vertical-align: middle; max-width: 100%; height: auto; border-radius: 50%;"></div><div><br></div><div class="author-bio" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; width: calc(100% - 140px); font-size: 17px; float: right !important;"></div></div></div> text/html 2020-03-01T08:49:26+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx رتبه برتر تبلیغات مدارس استان http://drfniazi.mihanblog.com/post/8 <ul class="wpra-item-list rss-aggregator wpra-item-list--bullets wpra-item-list--default" start="1" style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; color: rgb(115, 126, 134); background-color: rgb(252, 252, 252);"><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">شبکه های اجتماعی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-25</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=social-marketing" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">شبکه های اجتماعی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-25</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش سئو خارجی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=seo-khareji" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش سئو خارجی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">طراحی لوگو</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tarahi-logo" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">طراحی لوگو</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">رتبه برتر تبلیغات مدارس استان</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=top-advertising-rank" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">رتبه برتر تبلیغات مدارس استان</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش سئو</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=amoozesh-seo" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش سئو</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">معرفی بهترین مدرسه-حرفه ای ترین کادر آموزشی 98 در کرج</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25ad%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a2%25d9%2585" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">معرفی بهترین مدرسه-حرفه ای ترین کادر آموزشی 98 در کرج</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/nokate-tarbiatio-amoozeshi/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش نکات تربیتی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/nokate-tarbiatio-amoozeshi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=nokate-tarbiatio-amoozeshi" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آموزش نکات تربیتی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-24</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">تراکت،طراحی و چاپ انواع تراکت با کیفیت بالا و ارزان-98</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=tarahi-traket-online" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">تراکت،طراحی و چاپ انواع تراکت با کیفیت بالا و ارزان-98</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/darspazhouhi/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">درس پژوهی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/darspazhouhi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=darspazhouhi" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">درس پژوهی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">نقاشی دیواری ارزان در کرج و تهران-98</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2019-08-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;"><br></span></div></li></ul> text/html 2020-03-01T08:48:36+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx پروژه های انجام شده http://drfniazi.mihanblog.com/post/7 <h4 style="margin: 0px 0px 15px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-weight: 500; font-stretch: inherit; font-size: 21px; line-height: 25px; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(18, 29, 18);">لینک های مفید</h4><div class="textwidget" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; background-color: rgb(18, 29, 18);"><ul style="margin: 0px 0px 0px 15.0313px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 30px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square; float: left; width: 172.938px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی و چاپ</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/visitcard/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">انواع کارت ویزیت</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D8%B1%D9%88%D8%BA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">آموزشگاه نقاشی کرج</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/website-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی انواع وب سایت</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/logo-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی لوگو اختصاصی</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/logo-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی لوگو ارزان</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/logo-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی لوگو</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/logo-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی لوگو آنلاین</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/sak-e-dasti-tablighati/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">کاغذ کرافت</a></span></li></ul><ul style="margin: 0px 0px 0px 15.0313px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: 30px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; list-style: square; float: left; width: 172.938px;"><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/website-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">سئو</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/project/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">پروژه های انجام شده</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/news/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">خبرهای روز</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/education/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">مطالب آموزشی</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/khadamate-takhasosi-boye-mehr/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">طراحی سایت کرج</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/logo-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">سفارش طراحی لوگو</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/website-ekhtesasi/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">افزایش رتبه گوگل</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px;">نقاشی دیواری مدارس</a></span></li><li style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://hozenaghashiii.com/tag/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AC/" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; outline: 0px;">آموزشگاه نقاشی در کرج</a></span></li></ul></div> text/html 2020-03-01T08:47:54+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx طراحی لوگوی بهترین آموزشگاه نقاشی http://drfniazi.mihanblog.com/post/6 <div id="Content" style="margin: 0px; padding: 30px 0px 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IRAN, Arial, Tahoma, sans-serif; vertical-align: baseline; width: 1349px; background-color: rgb(252, 252, 252); color: rgb(98, 98, 98);"><div class="content_wrapper clearfix" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; zoom: 1;"><div class="sections_group" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="entry-content" itemprop="mainContentOfPage" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="section the_content has_content" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; position: relative;"><div class="section_wrapper" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 1200px; position: relative;"><div class="the_content_wrapper" style="margin: 0px 12px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; float: right; width: 1176px; direction: ltr;"><div class="wp-rss-template-container" data-wpra-template="default" data-template-ctx="eyJ0ZW1wbGF0ZSI6ImRlZmF1bHQifQ==" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; direction: rtl;"><div class="wp-rss-aggregator wpra-list-template " data-page="1" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><ul class="wpra-item-list rss-aggregator wpra-item-list--bullets wpra-item-list--default" start="1" style="margin: 0px 0px 15px 30px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; list-style-position: outside; list-style-image: initial; color: rgb(115, 126, 134);"><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/ads/%D8%A2%DA%AF%D9%87%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%AF%DB%8C-18%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=%25d8%25a2%25da%25af%25d9%2587%25db%258c-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25da%25a9-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25af%25db%258c-18%25d9%2585%25d8%25af%25d9%2584-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25af-%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2585" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">آگهی عروسک نمدی (18مدل نمد دوزی جدید) به همراه الگوهای نمدی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2020-02-27</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/behtarin-amoozeshgahe/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=behtarin-amoozeshgahe" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);">طراحی لوگوی بهترین آموزشگاه نقاشی</a><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2020-02-19]</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><div class="wprss-feed-meta" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><span class="feed-source" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">Source: گروه خدمات تخصصی بوی مهر&nbsp;</span><span class="feed-date" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 12.6px; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; clear: both;">منتشر شده 2020-01-23</span></div></li><li class="wpra-item feed-item " style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline;"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/internet-business/" target="_blank" rel="nofollow" class="" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-decoration-line: none; outline: 0px; color: rgb(221, 153, 51);"><img draggable="false" role="img" class="emoji" alt=" text/html 2019-11-12T15:23:34+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx بهترین جراح پلاستیک http://drfniazi.mihanblog.com/post/4 <div xmlns:v="http://rdf.data-vocabulary.org/#" id="crumbs" style="padding: 0px 0px 5px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(238, 238, 238); border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; clear: both; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px;"><span typeof="v:Breadcrumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a rel="v:url" property="v:title" class="crumbs-home" href="http://reza-sadeghi.ir/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">خانه</a></span>&nbsp;<span class="delimiter" style="padding: 0px 3px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">/</span>&nbsp;<span typeof="v:Breadcrumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a rel="v:url" property="v:title" href="http://reza-sadeghi.ir/category/fashion/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">Fashion</a></span>&nbsp;<span class="delimiter" style="padding: 0px 3px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">/</span>&nbsp;<span typeof="v:Breadcrumb" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a rel="v:url" property="v:title" href="http://reza-sadeghi.ir/category/fashion/health-fitness/" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">Health &amp; Fitness</a></span>&nbsp;<span class="delimiter" style="padding: 0px 3px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">/</span>&nbsp;<span class="current" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019</span></div><article class="post-listing post-6263 post type-post status-publish format-standard has-post-thumbnail category-health-fitness tag-abdominopelasti tag-10660 tag-10663 tag-10652 tag-10661 tag-10656 tag-10655 tag-10657 tag-10658 tag-10662 tag-10667 tag-10649 tag-10650 tag-10664 tag-10659 tag-10665 tag-10644 tag-10666 tag-10648 tag-10647 tag-10654 tag-10653 tag-10646 tag-10645 tag-10651 tag-10643" id="the-post" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 40px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 4px; border-style: none none solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(129, 189, 0); border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; box-shadow: rgb(202, 202, 202) 0px 0px 3px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, arial; font-size: 13px;"><div class="post-inner" style="padding: 20px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><h1 class="name post-title entry-title" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; font-family: BebasNeueRegular, arial, Georgia, serif; font-size: 28px;"><span itemprop="name" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019</span></h1><p class="post-meta" style="padding: 0px 0px 5px; margin: 7px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border-width: 0px 0px 1px; border-style: none none solid; border-top-color: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(242, 242, 242); border-left-color: initial; border-image: initial; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); font-size: 11.05px;"><span class="post-meta-author" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block;"><span class="fa fa-user" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: none;"></span><a href="http://reza-sadeghi.ir/author/6190/" title="" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">6190</a></span>&nbsp;<span class="tie-date" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block;"><span class="fa fa-clock-o" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: none;"></span>سپتامبر 7, 2019</span>&nbsp;<span class="post-cats" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block;"><span class="fa fa-folder" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: none;"></span><a href="http://reza-sadeghi.ir/category/fashion/health-fitness/" rel="category tag" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">Health &amp; Fitness</a></span>&nbsp;<span class="post-comments" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block;"><span class="fa fa-comments" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: none;"></span><a href="http://reza-sadeghi.ir/lift-post-shekam-abdominopelasti/#respond" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(136, 136, 136); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">ارسال دیدگاه</a></span>&nbsp;<span class="post-views" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 15px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block;"><span class="fa fa-eye" style="padding: 0px; margin: 0px 0px 0px 5px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; display: inline-block; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; line-height: 1; font-family: FontAwesome; font-size: inherit; text-rendering: auto; -webkit-font-smoothing: antialiased; transform: none;"></span>305 بازدید</span></p><div class="clear" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; clear: both;"></div><div class="entry" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; overflow-wrap: break-word; line-height: 22px;"><h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 30px;">همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti-www.reza-sadeghi.ir_.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6264 tie-appear" src="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti-www.reza-sadeghi.ir_-300x277.jpg" alt="همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019" width="300" height="277" srcset="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti-www.reza-sadeghi.ir_-300x277.jpg 300w, http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti-www.reza-sadeghi.ir_.jpg 320w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></a></p><h2 style="padding: 0px; margin: 25px 0px 10px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; font-weight: normal; line-height: 1em; font-family: Helvetica; font-size: 30px;">همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019</h2><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">برای خیلی ار افراد پیش آمده که برای رسیدن به<a href="http://yon.ir/SBIfE" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">&nbsp;تناسب اندام</a>&nbsp;تمایل به جراحی های زییایی داشته اند ولی اطلاعات ریادی درباره این روش ها ندارند یا نمیدانند که کدام روش بریا آن ها مناسبتر میباشد با اصلا چند روش برای تناسب اندام از طریق جراحی وجود دارد ؟</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ما در این جا میخواهیم روش های&nbsp;<a href="http://yon.ir/SBIfE" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">جراحی برای رسیدن به اندامی زیبا</a>&nbsp;و دلخواهتان میپردازیم .</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ابتدا روش&nbsp;<a href="http://yon.ir/JJpeP" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">لیف پوست شکم یا ابدو مینوپلاستی</a>&nbsp;را خدمتتان معرفی میکنیم.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti.-www.reza-sadeghi.ir_.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6265 tie-appear" src="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti.-www.reza-sadeghi.ir_-300x222.jpg" alt="همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019" width="300" height="222" srcset="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti.-www.reza-sadeghi.ir_-300x222.jpg 300w, http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti.-www.reza-sadeghi.ir_.jpg 601w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی)</strong><br style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">ابدومینوپلاستی یک روش عمل جراحی زیبایی است که برای حذف چربی اضافی ناحیه شکم به منظور سفت کردن عضلات و فاسیای دیواره شکم استفاده می‌شود. این نوع عمل جراحی معمولاً در بیماران مبتلا به&nbsp;<a href="http://yon.ir/Vdr6n" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بافت شل یا تضعیف آن پس از بارداری یا به دنبال کاهش وزن عمده&nbsp;</strong></a>استفاده می‌شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti1-www.reza-sadeghi.ir_.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6266 tie-appear" src="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti1-www.reza-sadeghi.ir_-300x154.jpg" alt="همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019" width="300" height="154" srcset="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti1-www.reza-sadeghi.ir_-300x154.jpg 300w, http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti1-www.reza-sadeghi.ir_.jpg 606w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">وراثت و ژنتیک نیز می‌تواند در&nbsp;<strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">داشتن شکم آویزان</strong>&nbsp;نقش داشته باشد.<a href="http://yon.ir/ajhQP" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><strong style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">&nbsp;ابدومینوپلاستی</strong>&nbsp;</a>در محدوده‌های متفاوت انجام شده و اغلب به چند دسته تقسیم می شوند.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">بسته به وسعت عمل جراحی، یک&nbsp;<a href="http://yon.ir/y0QMy" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;">جراحی شکم کامل</a>&nbsp;می‌تواند از 1 الی 5 ساعت طول بکشد. جراحی‌های شکم جزئی بین 1 الی 2 ساعت زمان می‌برد. پس از این جراحی باید برای ساخت ناف یک سوراخ جدید توسط جراح ایجاد شود.</p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;"><a href="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti2.-www.reza-sadeghi.ir_.jpg" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration-line: none; transition: all 0.2s ease-in-out 0s;"><img class="alignnone size-medium wp-image-6267 tie-appear" src="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti2.-www.reza-sadeghi.ir_-300x153.jpg" alt="همه چیز درباره لیفت پوست شکم( ابدومینوپلاستی) 2019" width="300" height="153" srcset="http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti2.-www.reza-sadeghi.ir_-300x153.jpg 300w, http://reza-sadeghi.ir/wp-content/uploads/2019/09/abdo-mino-pelasti2.-www.reza-sadeghi.ir_.jpg 604w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" style="padding: 0px; margin: 0px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box; max-width: 100%; height: auto; vertical-align: middle; opacity: 1; transition: all 0.4s ease-in-out 0s;"></a></p><p style="padding: 0px; margin: 0px 0px 20px; outline: none; list-style: none; border: 0px none; box-sizing: border-box;">این جراحی معمولاً به افراد دارای چربی اضافی در ناحیه شکم همراه با پوست آویزان پیشنهاد می‌شود.</p></div></div></article> text/html 2019-11-12T15:23:15+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx معرفی بهترین های دنیا http://drfniazi.mihanblog.com/post/3 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="207" style="border-collapse: collapse;width:155pt"> <colgroup><col width="207" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6624;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" dir="RTL" align="right" width="207" style="height:14.25pt;width:155pt">وب</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.the20.mahtarin.com/">http://www.the20.mahtarin.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.loxblog.com/">http://the20.loxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.the20.loxtarin.com/">http://www.the20.loxtarin.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.glxblog.com/">http://the20.glxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.glxblog.com/">http://the20.glxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.tibablog.ir/">http://dx619.tibablog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.tebyan.net/">https://the20.tebyan.net</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.geblog.ir/">http://dx619.geblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.bigsite.ir/">http://dx619.bigsite.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.azadblog.com/">http://the20.azadblog.com</a></td> </tr> <tr height="22" style="height:16.5pt"> <td height="22" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:16.5pt"><a href="https://the20.farsiblog.com/">https://the20.farsiblog.com</a></td> </tr> <tr height="22" style="height:16.5pt"> <td height="22" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:16.5pt"><a href="https://asre21.blogsky.com/">https://asre21.blogsky.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.blog.ir/">http://the20.blog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.limoblog.ir/">http://the20.limoblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the2.fabino.ir/">http://the2.fabino.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.monoblog.ir/">http://the20.monoblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.sitearia.ir/">http://the20.sitearia.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.dorsablog.com/">https://the20.dorsablog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.novinblog.net/">http://the20.novinblog.net</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.parsiblog.com/">http://the20.parsiblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.aramblog.ir/">http://the20.aramblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.mahdiblog.com/">http://the20.mahdiblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.vcp.ir/">http://the20.vcp.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyeseo/home">https://sites.google.com/view/boyeseo/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home">https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyemehr/home">https://sites.google.com/view/boyemehr/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1">https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1">https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/">http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.loger.ir/">https://the20.loger.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://github.com/dx6190">https://github.com/dx6190</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/sak-e-dasti-tablighati/">https://boyemehr.com/blog/education/sak-e-dasti-tablighati/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/amozesh-e-siah-qalam/">https://boyemehr.com/blog/education/amozesh-e-siah-qalam/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/taqvime-romizie-99/">https://boyemehr.com/blog/education/taqvime-romizie-99/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo-2/">https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo-2/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/">https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/">https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/">https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/">https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/">https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/">https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://github.com/dx6190/the20">https://github.com/dx6190/the20</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://lnk.bio/VqrV">https://lnk.bio/VqrV</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://tarahi-chere2019.blogspot.com/">https://tarahi-chere2019.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://siahe-ghalam.blogspot.com/">https://siahe-ghalam.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://workshop-2020.blogspot.com/">https://workshop-2020.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280414">http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280414</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280414">https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280414</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280870">https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280870</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280870">http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280870</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.aparat.com/hozenaghashiii">https://www.aparat.com/hozenaghashiii</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/boyemehr/">https://www.linkedin.com/company/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/">https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/">https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about/">https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/boyemehr.com/">https://www.freelancer.com/job-search/https://boyemehr.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/hozenaghashiii.com/">https://www.freelancer.com/job-search/https://hozenaghashiii.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/the20.loger.ir/">https://www.freelancer.com/job-search/https://the20.loger.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about//</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/company/boyemehr/about/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about//</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/in/farshad-mohammadi-177a30109/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/in/farshad-mohammadi-177a30109/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com.ipaddress.com/">https://boyemehr.com.ipaddress.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com.ipaddress.com/">https://hozenaghashiii.com.ipaddress.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://evand.com/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-782037">https://evand.com/events/دوره-آموزشی-سیاه-قلم-برای-بزرگسال-782037</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://apply.workable.com/boyemehr/">https://apply.workable.com/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://apply.workable.com/hozenaghashiii/">https://apply.workable.com/hozenaghashiii/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.energysage.com/project/7479/boyemehr/">https://www.energysage.com/project/7479/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.energysage.com/project/7481/default/">https://www.energysage.com/project/7481/default/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyeseo/home">https://sites.google.com/view/boyeseo/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home">https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyemehr/home">https://sites.google.com/view/boyemehr/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1">https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1">https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/">http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.loger.ir/">https://the20.loger.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.behance.net/hozenaghashi/resume">https://www.behance.net/hozenaghashi/resume</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.rozblog.com/">http://the20.rozblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/">https://boyemehr.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/">https://boyemehr.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com/">https://hozenaghashiii.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com/">https://hozenaghashiii.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://20to20.ir/">https://20to20.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://20to20.ir/">https://20to20.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.20to20.biz/">http://www.20to20.biz</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.20to20.biz/">http://www.20to20.biz/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dlfun.ir/">http://dlfun.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dlfun.ir/">http://dlfun.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://zamennews.ir/">http://zamennews.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://zamennews.ir/">http://zamennews.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://drfniazi.ir/">https://drfniazi.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://drfniazi.ir/">https://drfniazi.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sepandtd.com/">https://sepandtd.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sepandtd.com/">https://sepandtd.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://kurdish.sepandtd.com/">https://kurdish.sepandtd.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://kurdish.sepandtd.com/">https://kurdish.sepandtd.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://downloadbazan.ir/">http://downloadbazan.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://top2019.mihanblog.com/">http://top2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://drfniazi.mihanblog.com/">http://drfniazi.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://asch.mihanblog.com/">http://asch.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://locvert.mihanblog.com/">http://locvert.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://odkolon-mah-tavalod.mihanblog.com/">http://odkolon-mah-tavalod.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://best2019.mihanblog.com/">http://best2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://linkin.bio/hoz_e_naghashiii">https://linkin.bio/hoz_e_naghashiii</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://linkin.bio/khtboyemehr">https://linkin.bio/khtboyemehr</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://toranjan.mihanblog.com/">http://toranjan.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://livco.mihanblog.com/">http://livco.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://newmusic-2019.mihanblog.com/">http://newmusic-2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://azardxc.mihanblog.com/">http://azardxc.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://odkolonsexi.mihanblog.com/">http://odkolonsexi.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dear2019.mihanblog.com/">http://dear2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://seduce2.mihanblog.com/">http://seduce2.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://gabrini200.mihanblog.com/">http://gabrini200.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://jaze30.mihanblog.com/">http://jaze30.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://sepndmusic.mihanblog.com/">http://sepndmusic.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://reza-sadeghi.ir/">http://reza-sadeghi.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://reza-sadeghi.ir/">http://reza-sadeghi.ir/</a></td> </tr></tbody></table> text/html 2019-11-12T14:23:38+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx معرفی بهترین های دنیا http://drfniazi.mihanblog.com/post/2 <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="RTL" width="207" style="border-collapse: collapse;width:155pt"> <colgroup><col width="207" style="mso-width-source:userset;mso-width-alt:6624;width:155pt"> </colgroup><tbody><tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" dir="RTL" align="right" width="207" style="height:14.25pt;width:155pt">وب</td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.the20.mahtarin.com/">http://www.the20.mahtarin.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.loxblog.com/">http://the20.loxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.the20.loxtarin.com/">http://www.the20.loxtarin.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.glxblog.com/">http://the20.glxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.glxblog.com/">http://the20.glxblog.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.tibablog.ir/">http://dx619.tibablog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.tebyan.net/">https://the20.tebyan.net</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.geblog.ir/">http://dx619.geblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dx619.bigsite.ir/">http://dx619.bigsite.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.azadblog.com/">http://the20.azadblog.com</a></td> </tr> <tr height="22" style="height:16.5pt"> <td height="22" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:16.5pt"><a href="https://the20.farsiblog.com/">https://the20.farsiblog.com</a></td> </tr> <tr height="22" style="height:16.5pt"> <td height="22" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:16.5pt"><a href="https://asre21.blogsky.com/">https://asre21.blogsky.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.blog.ir/">http://the20.blog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.limoblog.ir/">http://the20.limoblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the2.fabino.ir/">http://the2.fabino.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.monoblog.ir/">http://the20.monoblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.sitearia.ir/">http://the20.sitearia.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.dorsablog.com/">https://the20.dorsablog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.novinblog.net/">http://the20.novinblog.net</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.parsiblog.com/">http://the20.parsiblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.aramblog.ir/">http://the20.aramblog.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.mahdiblog.com/">http://the20.mahdiblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.vcp.ir/">http://the20.vcp.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyeseo/home">https://sites.google.com/view/boyeseo/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home">https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyemehr/home">https://sites.google.com/view/boyemehr/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1">https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1">https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/">http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.loger.ir/">https://the20.loger.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://github.com/dx6190">https://github.com/dx6190</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/sak-e-dasti-tablighati/">https://boyemehr.com/blog/education/sak-e-dasti-tablighati/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/amozesh-e-siah-qalam/">https://boyemehr.com/blog/education/amozesh-e-siah-qalam/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/taqvime-romizie-99/">https://boyemehr.com/blog/education/taqvime-romizie-99/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo-2/">https://boyemehr.com/blog/education/tarahi-logo-2/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/">https://boyemehr.com/blog/stories/social-marketing/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/">https://boyemehr.com/blog/stories/seo-khareji/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/">https://boyemehr.com/blog/news/top-advertising-rank/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/">https://boyemehr.com/blog/stories/amoozesh-seo/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/">https://boyemehr.com/blog/tarahi-traket-online/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/">https://boyemehr.com/project/naghashi-divari/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://github.com/dx6190/the20">https://github.com/dx6190/the20</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://lnk.bio/VqrV">https://lnk.bio/VqrV</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://tarahi-chere2019.blogspot.com/">https://tarahi-chere2019.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://siahe-ghalam.blogspot.com/">https://siahe-ghalam.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://workshop-2020.blogspot.com/">https://workshop-2020.blogspot.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280414">http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280414</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280414">https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280414</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280870">https://csgrid.org/csg/team_display.php?teamid=280870</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280870">http://volunteer.cs.und.edu/csg/team_display.php?teamid=280870</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.aparat.com/hozenaghashiii">https://www.aparat.com/hozenaghashiii</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/boyemehr/">https://www.linkedin.com/company/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/">https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/">https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about/">https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/boyemehr.com/">https://www.freelancer.com/job-search/https://boyemehr.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/hozenaghashiii.com/">https://www.freelancer.com/job-search/https://hozenaghashiii.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/the20.loger.ir/">https://www.freelancer.com/job-search/https://the20.loger.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/company/hozenaghashiii/about//</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/company/boyemehr/about/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/company/boyemehr/about//</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.freelancer.com/job-search/https:/www.linkedin.com/in/farshad-mohammadi-177a30109/">https://www.freelancer.com/job-search/https://www.linkedin.com/in/farshad-mohammadi-177a30109/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com.ipaddress.com/">https://boyemehr.com.ipaddress.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com.ipaddress.com/">https://hozenaghashiii.com.ipaddress.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://evand.com/events/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%82%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84-782037">https://evand.com/events/دوره-آموزشی-سیاه-قلم-برای-بزرگسال-782037</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://apply.workable.com/boyemehr/">https://apply.workable.com/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://apply.workable.com/hozenaghashiii/">https://apply.workable.com/hozenaghashiii/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.energysage.com/project/7479/boyemehr/">https://www.energysage.com/project/7479/boyemehr/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.energysage.com/project/7481/default/">https://www.energysage.com/project/7481/default/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyeseo/home">https://sites.google.com/view/boyeseo/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home">https://sites.google.com/view/taqvime-romizie/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/boyemehr/home">https://sites.google.com/view/boyemehr/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sites.google.com/view/sem2019dx/home">https://sites.google.com/view/sem2019dx/home</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1">https://t.co/B59nTdhkQG?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1">https://t.co/d3rO3i2oh7?amp=1</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/">http://feedproxy.google.com/~r/boyemehr/oczL/~3/ylfSVUl5I7Q/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://the20.loger.ir/">https://the20.loger.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.behance.net/hozenaghashi/resume">https://www.behance.net/hozenaghashi/resume</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://the20.rozblog.com/">http://the20.rozblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/">https://boyemehr.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://boyemehr.com/">https://boyemehr.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com/">https://hozenaghashiii.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://hozenaghashiii.com/">https://hozenaghashiii.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://20to20.ir/">https://20to20.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://20to20.ir/">https://20to20.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.20to20.biz/">http://www.20to20.biz</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://www.20to20.biz/">http://www.20to20.biz/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dlfun.ir/">http://dlfun.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://dlfun.ir/">http://dlfun.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://zamennews.ir/">http://zamennews.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://zamennews.ir/">http://zamennews.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://www.spor1worldnewsonline.com/">https://www.spor1worldnewsonline.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://drfniazi.ir/">https://drfniazi.ir</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://drfniazi.ir/">https://drfniazi.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sepandtd.com/">https://sepandtd.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://sepandtd.com/">https://sepandtd.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://kurdish.sepandtd.com/">https://kurdish.sepandtd.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://kurdish.sepandtd.com/">https://kurdish.sepandtd.com/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://downloadbazan.ir/">http://downloadbazan.ir/</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://top2019.mihanblog.com/">http://top2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://drfniazi.mihanblog.com/">http://drfniazi.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://asch.mihanblog.com/">http://asch.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://locvert.mihanblog.com/">http://locvert.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://odkolon-mah-tavalod.mihanblog.com/">http://odkolon-mah-tavalod.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="http://best2019.mihanblog.com/">http://best2019.mihanblog.com</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://linkin.bio/hoz_e_naghashiii">https://linkin.bio/hoz_e_naghashiii</a></td> </tr> <tr height="19" style="height:14.25pt"> <td height="19" class="xl65" dir="LTR" align="left" style="height:14.25pt"><a href="https://linkin.bio/khtboyemehr">https://linkin.bio/khtboyemehr</a></td> </tr></tbody></table> text/html 2018-02-14T06:46:52+01:00 drfniazi.mihanblog.com dx dx دکتر فیض الله نیازی http://drfniazi.mihanblog.com/post/1 <br><h1 id="firstHeading" class="firstHeading" lang="fa"><font size="7"><span style="font-family: Arial;">دکتر فیض الله نیازی</span></font></h1><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><br></span></font><ul><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی</span></span></font></li><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">فارق التحصیل دانشگاه شهید بهشتی <br></span></span></font></li><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">دارای رتبه کشوری در بورد</span></span></font></li><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">عضو هیت علمی دانشگاه شهید بهشتی <br></span></span></font></li><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">عضو انجمن جراحان پلاستیک آمریکا و ایران <br></span></span></font></li><li><font size="5"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-weight: bold;">عضو کادر درمانی درمانگاه ریاست جمهوری</span></span></font></li></ul><img src="http://drfniazi.ir/wp-content/uploads/2018/01/DR.niazi-www.drfniazi.ir-2-1-168x300.jpg"><br><hr><br><span style="font-weight: bold;"><font size="5">دکتر فیض الله نیازی</font></span><p><span style="font-weight: bold;">فیض الله نیازی</span> (خاندان نیازی ) در شهر کیان شهرکرد زاده شد، پس از طی دروس مقدماتی و پایه و گذارندان متوسطه دبیرستان شریعتی شهرکرد در<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://drfniazi.ir/"> </a><a title="دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد">دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد</a>پذیرفته شد .وی پس از پایان دادن به تحصیلات پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد؛به مدت پنج سال در مناطق محروم استان مشغول طبابت و نظارت برسیستم بهداشتی بودند.سپس راهی شهر تهران برای ادامه تحصیل شد .وی توانست دوره MPH را در دانشکده بهداشت <a title="دانشگاه تهران" href="http://drfniazi.ir/">دانشگاه تهران</a> به پایان برساند.</span></p><p>او فارغ التحصیل جراحی عمومی از<span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://drfniazi.ir/"> </a><a title="دانشگاه علوم پزشکی تهران">دانشگاه علوم پزشکی تهران</a> و علاوه بر آن فارغ التحصیل فوق تخصص جراحی پلاستیک از <a href="https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C_%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%DB%8C" title="دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی">دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی</a>می باشد. وی کار اجرائی را با معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان فارسان شروع و پس از آن به ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان فارسان رسید و بعد از آن نیز به قائم مقام و معاونت مرکز بهداشت استان چهار محال وبختیاری نایل امد .</span></p><hr><p><br></p><p><br><font size="5">دکتر فیض الله نیازی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی</font></p><p><span style="font-weight: bold;"><a href="http://drfniazi.ir/">جراحی زیبایی</a> بینی و صورت،پلک،</span></p><p><span style="font-weight: bold;">پیکر تراشی،لیفت سینه ،</span></p><p><span style="font-weight: bold;">کوچک کردن سینه <br></span></p><p><span style="color: rgb(0, 0, 0);"><a href="http://drfniazi.ir/"><span style="font-weight: bold;">پروتزسینه</span></a></span></p><p><span style="font-weight: bold;">تزریق چربی ،<a href="http://drfniazi.ir/">بوتاکس</a>،ژل,لیپوماتیک</span></p><p><span style="font-weight: bold;"><font size="4">نمونه هایی از جراحی بینی </font><br></span></p><p><span style="font-weight: bold;"></span><img src="http://drfniazi.ir/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-1-www.drfniazi.ir_.jpg" style="width: 297px; height: 262px;"></p><p><img src="http://drfniazi.ir/wp-content/uploads/2018/02/%D8%B9%D9%85%D9%84-%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-2-www.drfniazi.ir_-298x300.jpg"><br><br></p><hr><p><br><font size="5"><span style="font-weight: bold;">راه های ارتباط با ما :<br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;">آدرس<a href="http://drfniazi.ir/"> سایت</a> دکتر فیض الله نیازی <br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><a href="http://drfniazi.ir/">http://drfniazi.ir</a></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;">***************************************<br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"></span><span style="font-weight: bold;">آدرس اینستاگرام دکتر نیازی <a href="https://www.instagram.com/dr.f.niazi/"><br></a></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><a href="https://www.instagram.com/dr.f.niazi/">https://www.instagram.com/dr.f.niazi</a><br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"></span></font><br></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;">***************************************</span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;">کانال تلگرام <br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><a href="https://telegram.me/Drfniazi">https://telegram.me/Drfniazi</a><br></span></font></p><p><font size="5"><span style="font-weight: bold;"><br></span></font> </p> <h2><span id=".D9.85.D9.82.D8.A7.D9.84.D8.A7.D8.AA_.D9.88_.D8.B3.D8.AE.D9.86.D8.B1.D8.A7.D9.86.DB.8C_.D8.AF.D8.B1.DA.A9.D9.86.DA.AF.D8.B1.D9.87_.D9.87.D8.A7.DB.8C_.D8.AF.D8.A7.D8.AE.D9.84.DB.8C"></span><font size="5"><span style="font-weight: bold;">***************************************</span></font></h2><p><span style="font-weight: bold;">آدرس مطب :</span> تهران خیابان شریعتی&nbsp; ابتدای ظفر ساختمان آفتاب پلاک ۹<br></p><p><span style="font-weight: bold;">شماره های تماس </span>: 02122262647_02122228956<br><br><br></p><br>